Kurumsal Risk Yönetimi  

main-kurumsal-big

Kurumsal hedefler ve gün operasyonlar belli derecelerde belirsizlik ve risk içerir. Bir organizasyonun başarısı tüm bu riskleri tanıyıp yönetebilmesinden geçer.

Şahin Reasürans ve Sigorta Brokerliği kurumsal risk yönetimi, organizasyonlara yüz yüze kalabilecekleri riskleri tanımlama, anlama ve yönetmeleri konusunda yardımcı olur. Efektif bir risk yönetimi stratejisi ile pratikte karşılaşabilecekleri problemler karşısında çözümler üretir.

Servisimiz tüm müşterilerimize yöneliktir. Ayrım yapılmaksızın sigorta programları ister proje bazında, ister tam entegre bir risk transfer programı dahilinde olsun, aynı hizmeti sağlarız.

 
 

Sigorta Programlaması

Kuruluşunuzun önlenemeyen risklerine karşı en uygun sigorta programını, en geniş kapsam ve en uygun koşullarla oluştururuz. Ardından, öncelikle sizin tercihleriniz doğrultusunda seçtiğimiz sigorta şirketlerinden alınan fiyatlar ve koşulları gösteren bir raporla birlikte bir maliyet tablosu hazırlarız. Bu raporun ekinde teminat kapsamını, geçerli muafiyet ve diğer şartları detaylı olarak belirtiriz.
 
 
 

Operasyon Programlaması

Sigorta programınızın belirlenmesinin ardından. Şahin Reasürans ve Sigorta Brokerliği  tüm poliçe ve zeyilname işlemlerinize ek olarak şu hizmetleri üstlenir:
 

• Nakliyat sigortaları planlaması

• Filo yönetimi

• Asistans hizmetleri koordinasyonu

 

Hasar Yönetimi

Şahin Reasürans ve Sigorta Brokeliği'nin farkını ortaya koyduğu hizmetler arasında Hasar Yönetimi önemli bir yer tutar. Beceri ve deneyimlerimiz ile sigorta şirketlerinin sunduğu tüm teknolojik olanakları birleştirir ve size "hasarı en kısa sürede ödeme" güvencesiyle birlikte şu avantajları sunarız:
 

• 24 saat 365 gün her an hasar ihbarı yapabilir,

• Hasarın meydana geldiği andan itibaren, tüm aşamalara dair ayrıntılı olarak bilgi alır, sesli yanıt ve on-line bağlantılarla anında hasar dosya durumunuzu öğrenebilir ve,

• Eksik belge ve bilgilerin son halini görüntüleyebilirsiniz.

• Eksperin bir an önce gönderilmesi sağlanır ve raporunuz ofisimize en kısa sürede ulaştırılarak revizyonu tamamlanır.

• Asistans/destek hizmetlerimizle, hasar sonrası her aşamada yanınızdayız.