Özel Hizmetler  

Özel Hizmetler

Hızlı ve etkin ekibimiz sigorta ve risk yönetimi konusunda birikimini farklı coğrafya ve farklı iş türleri konusunda da sürdürmektedir.

Bu bölüm ticari sigortacılığın yangın, kaza ve mesleki sorumluluk gibi branşlarından, bireysel sigorta çözümleri ve sosyal haklar yönetimine kadar uzanan bilgileri içermektedir.

 

Hasar Yönetimi

Şahin Reasürans ve Sigorta Brokerliği olarak hasar yönetimi operasyonları kapsamında müşterilerine eşsiz ve tam entegre bir hasar takibi hizmeti sağlamaktayız. Hasar gerçekleşmesinden ödeme aşamasına gelinceye kadar tüm sürecin en efektif ve hızlı bir biçimde takibi ile müşterilerimizin maddi veya manevi herhangi bir kayba uğramaması adına tüm deneyim ve gücümüzle hizmet vermekteyiz.

Hasar servislerimiz grubumuz içerisinde branş bazında ayrılmıştır ve her bir departmanın en büyük amacı müşterilerine ulaşılabilirlik, hızlı servis ve efektif sonuçlar sağlamak üzere gayret etmektedirler.

 

Mesleki Mali Mesuliyet

Günden güne davalara konu olan tazminat rakamlarının yükselmesiyle, şahıslar ve şirketler verdikleri profesyonel hizmetlerin getirdikleri sorumluluklar karşısında maddi ve manevi olarak facia denebilecek kadar yüksek yükümlüklerle karşı karşıya kalabiliyorlar.

Şahin Reasürans ve Sigorta Brokerliği Mesleki Mali Mesuliyet sigortaları konusunda sektörde tanınan bir firma konumuna gelmiştir. Müşterilerimize verdikleri profesyonel hizmetlerin sorumluluğunu güvence altına alacak farklı sektörlere yönelik Mesleki Mali Mesuliyet sigortası ürünleri hazırlamaktayız.

 

Aşağıda Mesleki Mali Mesuliyet Sigortası konusunda hizmet verdiğimiz sektörler yeralmaktadır;

Mimarlar
Müfettişler
Dizayn & Yapı İşleri
Mühendisler
Avukatlar
Muhasebeciler
Mali Müşavirler
IT sektörü danışmanları
Gayrımenkul İşletmecileri

 

Risk Yönetimi

Stratejik planlar, kurumsal hedefler, yıllık bütçeler ve günlük operasyonlar belli derecelerde belirsizlik ve risk içerir. Bir organizasyonun başarısı tüm bu riskleri tanıyıp yönetebilmesinden geçer.

Şahin Reasürans ve Sigorta Brokerliği Risk Yönetimi, organizasyonlara yüz yüze kalabilecekleri riskleri tanımlama, anlama ve yönetmeleri konusunda yardımcı olur. Efektif bir risk yönetimi stratejisi ile pratikte karşılaşabilecekleri problemler karşısında çözümler üretir.

Servisimiz tüm müşterilerimize yöneliktir. Ayrım yapılmaksızın sigorta programları ister proje bazında , ister tam entegre bir risk transfer programı dahilinde olsun ,aynı hizmeti sağlarız.

 

Terörizm

11 Eylül 2001 olayları tüm dünyanın terör riskine karşı bakışını değiştirmiştir. Önce den terör teminatı Tüm Riskler poliçelerine rahatça dahil olan bir teminat iken şimdi kapsam dışı tutularak bağımsız olarak verilen bir teminat haline gelmiştir.

Şahin Reasürans ve Sigorta Brokerliği olarak bu konuda piyasa tecrübesi olan uzmanlarımız ile müşterilerimize ihtiyacın ne olduğunu tam olarak belirledikten sonra riskin tamamına ya da ilk ateş prensiplerince ihtiyaç olan kısmı için sigorta teminatı sağlayabilmekteyiz.

 

Müşterilerimiz için en rekabetçi anlaşmaları özellikle Londra piyasası (Lloyd’s) ve diğer yurtdışı piyasalarından temin edebilmekteyiz.